دوره آموزشی شبکه های صنعتی - 1397/08/10 الی 1397/08/11

قابلیت های کسب شده در این دوره : نحوه پیکر بندی سیستمهای کنترل PLC از طریق شبکه های مختلف، آشنایی چگونگی ارتباط سیستمهای کنترل از طریق شبکه های مختلف، ارتباط دادن چند ین کنتر کننده خطوط تولید، ارتباط عملی با سیستمهای PLC و ِDriveو ادوات دیگر • آشنایی کلی با انواع شبکه های صنعتی و تعریف آن ها

 • مزیت استفاده از شبکه های صنعتی

 • آشنایی با اجزای مختلف تشکیل دهنده یک شبکه

 • معرفی هرم اتوماسیون و تعریف شبکه و پروتکل

 • معرفی مدل OSI و معرفی لایه در شبکه

 • تعریف فیلدباس و لایه های فیزیکی معروف

 • توپولوژی های شبکه و تکنیک دسترسی در شبکه ها

 • معرفی پروتکلهای مورد استفاده در صنعت و اتوماسیون صنعتی

 • آشنایی با چگونگی تنظیم پارامترهای Master و Slave شبکه

 • معرفی شبکه MODBUS و تنظیمات آن

 • معرفی شبکه PROFIBUS و تنظیمات آن

 • معرفی شبکه EtherCAT و تنظیمات آن

 • انواع MODBUS و خصوصیات آن

 • نحوه ارسال و دریافت اطلاعات در شبکه های صنعتی

 • تجهیزات مورد استفاده در شبکه های صنعتی

 • آدرس دهی متغیرها

 • راه اندازی عملی شبکه های فوق و تنظیم پارامترها

 • ارتباط PLC, HMI و اینورتر از طریق شبکه های صنعتی و ارسال و دریافت داده ها


زمان:

1397/08/10 الی 1397/08/11

مکان:

محل شرکت داده پردازان هوشمند ایلیا

 • لوح فشرده حاوی نرم افزارها و اطلاعات فنی مربوطه
 • صرف نهار و میان وعده

هزینه دوره آموزشی

600,000 تومان

دوره آموزشی شبکه های صنعتی