کارگاه یک روزه کنترل PID

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این کارگاه یک روزه با مفاهیم مرتبط با کنترل PID آشنا شده و استفاده از آن را به صورت عملی فرا خواهید گرفت
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1396/12/05 الی 1396/12/05 8 نفر
1396/11/14 الی 1396/11/14 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/11 الی 1396/09/11 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/07/22 الی 1396/07/22 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/21 الی 1396/05/21 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/03 الی 1396/04/03 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره