دوره آموزشی سنسور

معرفی دوره

قابليتهاي كسب شده بعد از گذراندن دوره : آشنايي با سنسور هاي رايج در صنعت و كاربرد آنها در سيستمهاي اتوماسيون صنعتي، قابليت انتخاب سنسور مناسب براي سامانه هاي مختلف صنعتي ، توانايي نصب و كاليبراسيون سنسور ها از جمله توانائي هاي كسب شده بعد از گذراندن اين دوره خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/09/01 الی 1397/09/02 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/04/28 الی 1397/04/29 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/31 الی 1397/04/01 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/26 الی 1396/09/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/10/16 الی 1395/10/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/08/22 الی 1395/08/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/06/06 الی 1395/06/08 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/04/12 الی 1395/04/14 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/02/25 الی 1395/02/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/11/23 الی 1394/11/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/09/27 الی 1394/09/29 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره