دوره آموزشی HMI

معرفی دوره

قابليتهاي كسب شده بعد از گذراندن دوره: نحوه برقراري ارتباط بين NS و PLC ، بر طرف كردن بسياري از نياز هاي اپراتوري مانند نياز به كليد ها، كنسول، كامپيوتر و يا لامپ هاي فيزيكي و ...، نحوه شبيه سازي سيستم و نمايش وضعيت سيستم به صورت نمادين، چگونگي نمايش مقادير و تغيير تنظيمات ، چگونگي ثبت آلارم ها با ذكر تاريخ و زمان وقوع آن و Backup گرفتن از آن و... از جمله مطالب مطرح شده در اين دوره مي باشند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1396/12/10 الی 1396/12/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/19 الی 1396/09/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/10/09 الی 1395/10/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/09/20 الی 1395/09/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/07/24 الی 1395/07/26 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/06/13 الی 1395/06/15 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/05/16 الی 1395/05/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/04/19 الی 1395/04/21 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/03/22 الی 1395/03/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/02/11 الی 1395/02/13 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/11/09 الی 1394/11/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/09/06 الی 1394/09/08 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره