دوره آموزشی PLC پی ال سی پیشرفته

معرفی دوره

قابليتهاي كسب شده بعد از گذراندن دوره : آشنايي با محيط برنامه نويسي ، فراخواندن قسمتي از برنامه در جاهاي مختلف برنامه توسط Subroutine، نحوه ي استفاده از آدرس دهي غير مستقيم، چگونگي كاركردن با ورودي و خروجي هاي آنالوگ و همچنين دستورات وابسته به آن همچون چگونگي scale كردن سيگنالهاي آنالوگ ، استفاده از دستورات پيشرفته مانند دستورات محاسباتي و دستورات انتقال داده ها و ...
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1396/09/15 الی 1396/09/17 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/08/17 الی 1396/08/19 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/01 الی 1396/06/03 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/28 الی 1396/04/30 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/11/02 الی 1395/11/04 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/10/04 الی 1395/10/06 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/08/01 الی 1395/08/03 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/06/24 الی 1395/06/26 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/05/23 الی 1395/05/25 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/04/30 الی 1395/05/01 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/03/29 الی 1395/03/31 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/02/29 الی 1395/02/31 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/10/29 الی 1394/11/01 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/09/13 الی 1394/09/15 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره