دوره آموزشی پی ال سی(PLC) مقدماتی

معرفی دوره

قابليتهاي كسب شده بعد از گذراندن دوره : آشنايي با PLC هاي OMRON نحوة برنامه نويسي و عيب يابي ّآنها و همچنين آشنايي با محيط نرم افزار برنامه نويسي و چگونگي نوشتن برنامه هاي ساده و پايه اي به زبانLadder Diagram، آشنايي عملي با PLC هاي سري CJ1M، آشنايي با فضاي حافظه و دستورات مقدماتي اين سري ازPLC ها، از جمله قابليتهاي بعد از گذراندن اين دوره خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/09/22 الی 1397/09/23 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/07/05 الی 1397/07/06 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/02/20 الی 1397/02/21 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/11/12 الی 1396/11/13 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/09/23 الی 1396/09/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/08/04 الی 1396/08/05 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/30 الی 1396/06/31 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/26 الی 1396/05/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/15 الی 1396/04/16 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/03/11 الی 1396/03/12 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/02/28 الی 1396/02/29 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/12/05 الی 1395/12/06 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/10/08 الی 1395/10/10 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/09/03 الی 1395/09/05 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/08/05 الی 1395/08/07 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/06/31 الی 1395/07/02 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/06/10 الی 1395/06/12 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/05/27 الی 1395/05/29 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/04/09 الی 1395/04/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/03/19 الی 1395/03/21 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/02/22 الی 1395/02/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1395/01/25 الی 1395/01/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/12/04 الی 1394/12/06 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/10/25 الی 1394/10/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/10/08 الی 1394/10/10 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1394/08/12 الی 1394/08/14 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره