دوره جامع اتوماسیون صنعتی

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : پس از این دوره با ادوات محتل اتوماسیون صنعتی نظیر PLC - HMI - Drive - Servo - Industrial Network - Sensor به صورت کاملا عملی آشنا می شوید
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/06/25 الی 1397/06/30 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/06/22 الی 1397/06/23 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/03/13 الی 1397/03/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره