کارگاه یک روزه HMI شرکت های زیمنس و امرن

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این دوره با نمایشگرهای صنعتی امرن و دلتا آشنا شده و به صورت عملی با آن کار خواهید کرد
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1396/12/19 الی 1396/12/19 8 نفر
1396/11/28 الی 1396/11/28 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/10 الی 1396/06/10 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره