دوره آموزشی کنترلر جدید امرن سری NX1P و سروهای امرن

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این دوره با کنترلر جدید امرن سری NX1P آشنا شده و نحوه برنامه نویسی آن را فرا می گیرید
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/05/25 الی 1397/05/26 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/02 الی 1396/06/03 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره