کارگاه یک روزه HMI شرکت های امرن و دلتا

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این دوره با نمایشگرهای صنعتی امرن و دلتا آشنا شده و به صورت عملی با آن کار خواهید کرد
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1396/09/25 الی 1396/09/25 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/04 الی 1396/06/04 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/14 الی 1396/05/14 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/03/31 الی 1396/03/31 8 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره