کارگاه یک روزه اینورتر دلتا

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این دوره با اینورتر های دلتا آشنا شده و نحوه استفاده عملی از آن را فرا خواهید گرفت
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/09/18 الی 1397/09/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/07/29 الی 1397/07/29 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/04/25 الی 1397/04/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/08/20 الی 1396/08/20 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/18 الی 1396/06/18 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/31 الی 1396/04/31 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره