کارگاه یک روزه اینورتر زیمنس

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این دوره با اینورتر های زیمنس آشنا شده و نحوه استفاده عملی از آن را فرا خواهید گرفت
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/05/30 الی 1397/05/30 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/08/27 الی 1396/08/27 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/25 الی 1396/06/25 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/05/07 الی 1396/05/07 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره