کارگاه یک روزه اینورتر LS

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این دوره با اینورتر های LS آشنا شده و نحوه استفاده عملی از آن را فرا خواهید گرفت
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/06/07 الی 1397/06/07 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/08/13 الی 1396/08/13 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/06/11 الی 1396/06/11 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/24 الی 1396/04/24 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره