کارگاه یک روزه اینورتر امرن - یاسکاوا

معرفی دوره

قابلیت های کسب شده در این دوره : در این دوره با اینورتر های امرن و یاسکاوا آشنا شده و نحوه استفاده عملی از آن را فرا خواهید گرفت
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی گزینه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید.

زمان برگزاری دوره
ظرفیت
ثبت نام
اطلاعات بیشتر
1397/08/13 الی 1397/08/13 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1397/05/22 الی 1397/05/22 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/08/06 الی 1396/08/06 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره
1396/04/17 الی 1396/04/17 5 نفر
اتمام دوره
اتمام دوره